Odsherred Kommune: Jurist til det sociale område

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Odsherred Kommunes søger en jurist til Jurateamet i den centrale stab, som hedder Center for Organisation. Vi tilbyder yderst forskelligartede opgaver, gode kolleger og sparringsmuligheder både i og uden for teamet og fleksibel arbejdstid i en uformel organisation med frihed under ansvar.

Du bliver en vigtig del af et fagligt fællesskab, hvor du sammen med de øvrige jurister, herunder chefjuristen, skal sikre den juridiske betjening af organisationens seks centre.

Videreuddannelse og kompetenceudvikling er en naturlig del af stillingen.

Teamet

Jurateamet består ud over dig af:

 • en jurist, der fortrinsvis tager sig af kontrakts- og udbudsret
 • en jurist, der håndterer sager om udlejning og forpagtning af kommunale ejendomme – og også er arkivar
 • en chefjurist med ansvar for den juridiske betjening af det tekniske område og for de centrale juridiske discipliner i kommunen

Derudover deltager kommunens informationsikkerhedskoordinator og borgerrådgiver i teamets statusmøder og sparrer løbende med juristerne.

Opgaverne for den dygtige socialfaglige jurist er at:

 • Håndtere ”ualmindelige” og/eller komplekse sager, fx klagesager, refusionstvister og kontrolsager; det kan fx være tilfældet, hvis Ankestyrelsen eller Familieretshuset er, eller er på vej til at blive, involveret
 • Være konsulent i centrenes samarbejdsaftaler med eksterne parter
 • Være sekretær for § 18-udvalget (Børn og Unge-udvalget) og rådgive om det juridiske grundlag for sager med tvangsmæssige foranstaltninger på børneområdet
Dine kvalifikationer

Vi har en del forventninger til dig. Du skal være god til at:

 • Få øje på de juridiske problemstillinger, både i den konkrete sag og på tværs af sager
 • Komme med en klar juridisk vurdering, dvs. stille scenarier op, tage stilling og være i stand til at lægge den korrekte juridiske linje
 • Formidle præcist og forståeligt til mange forskellige kolleger – og kunne lære fra dig
 • Se alternativer når vi andre ser begrænsninger
 • Holde styr på et utal af sagsakter, tidsfrister og interesser
 • Kvalitetssikre kollegers sager og hjælpe med fortolkning og praksis
 • Være god til at tænke analytisk og forebyggende, bl.a. med henblik på at forbedre arbejdsgange

Det er en del af jobbet at indgå som specialist i en politisk organisation og på alle niveauer i den administrative opbygning, som består af medarbejdere, ledere, chefer og direktører med mange forskellige baggrunde, uddannelser og ansvarsområder. Så du får en bred kontaktflade.

Det vil også være en del af din dagligdag at gøre Jurateamet stærkere ved at deltage aktivt i fælles indsatser, fx i forhold til at sikre gode afgørelser i myndighedssager, kvalificere tværgående aktindsigter, udbrede brugen af juridiske værktøjer og undervise inden for hver af juristernes specialer. Samarbejde er en dyd, og mottoet er ”at gøre det nemt for så mange som muligt at gøre det rigtige”.

Du har et solidt kendskab til de grundlæggende sagsbehandlingsprincipper, forvaltningsloven, offentlighedsloven, retssikkerhedsloven, databeskyttelsesloven og -forordningen og almindelig kontraktsret. Du har et særligt kendskab til serviceloven og til de væsentligste love inden for beskæftigelsesområdet.

Men selv om du kommer med erfaring fra en lignende stilling og kan meget, er det en fordel, hvis du er i stand til at sætte dig ind i nyt stof. For det socialfaglige område i en kommune er stort, komplekst og i konstant bevægelse, og du vil formentlig kun kunne svare fra hoften på en lille del af henvendelserne.

Det betyder også noget, både for dig og for os, at du er omgængelig og personligt robust, så kommunen kan have en sikker hånd i alle sager, også dem hvor der er meget på spil såvel menneskeligt som økonomisk.

Fagligt forestiller vi os, at du holder dig skarp ved at deltage i et eller flere netværk på tværs af kommuner. Internt i kommunen er du hjulpet ved, ud over dine juristkolleger, at være omgivet af fagspecialister, direktionskonsulenter, HR-konsulenter, økonomikonsulenter, it- og digitaliseringsmedarbejdere, kommunikationskolleger m.fl.; og vi går op i, at centret hele tiden bliver bedre til at løfte i flok.

Det er kort sagt en stilling som analytisk stærk, velskrivende, fagligt nysgerrig og forudseende jurist på socialområdet, vi har slået op. Men nogle gange – ret tit, faktisk – er der noget, ingen kunne have forudset, som rydder bordet i to dage, og så håndterer vi også det.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår følger af gældende overenskomst og af erfaring. For den erfarne kandidat er det en indplacering som specialkonsulent eller chefkonsulent.

Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid og omfattet af Lokalaftale for fleksibel arbejdstid (4-dages arbejdsuge). Det betyder, at arbejdstiden i gennemsnit er 37 timer om ugen for fuldtidsansatte, og heraf udgør arbejdstiden mandag til torsdag 32 timer i gennemsnit. De 5 resterende timer op til 37 timer kan du som medarbejder lægge valgfrit uden for den planlagte arbejdstid. I praksis betyder det, at du de fleste fredage vil have mulighed for at holde fri.

I øvrigt er der flekstid og fleksible vilkår, herunder mulighed for hjemmearbejde efter aftale med teamet.

Chefjuristen har det faglige ledelsesansvar. Chefen for centret har den øvrige og overordnede ledelse af juristfunktionen.

Stillingen er en fast stilling. Vi opfordrer især jurister med en kommunal eller offentlig anciennitet på over to år til at søge, fx hvis du ønsker at gå fra en fuldmægtigstilling til en specialkonsulentstilling, eller hvis du har erfaringen og den faglige tyngde til at gå fra at være specialkonsulent til at blive chefkonsulent.

Vores nuværende jurist på det sociale område går på pension.

Ansøgningsfrist og ansættelsessamtaler

Ansøgningsfristen er onsdag den 4. oktober 2023. Du kan kun søge stillingen gennem kommunens hjemmeside.

Torsdag den 5. oktober vurderer ansættelsesudvalget, hvem der skal indkaldes til 1. samtale.

Ansættelsesudvalget består af centerchef for Center for Social og Arbejdsmarked Andreas Hegnsvad, chefjurist Torben Nybo Middelhede, borgerrådgiver Louise Hare Stidsen og chef for Center for Organisation Thure Jørgensen. Sidstnævnte er formand for ansættelsesudvalget.

Vi holder ansættelsessamtale mandag den 9. oktober med mulighed for en 2. samtale onsdag den 11. oktober.

Vi stiler efter ansættelse fra 1. december 2023.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Thure Jørgensen på thuj@odsherred.dk eller 23 47 94 13. Læg eller skriv evt. besked og bed om at blive ringet op. Du er også velkommen til at kontakte teamkoordinator og chefjurist Torben Nybo Middelhede på tonmi@odsherred.dk eller 21 26 11 56.

Du kan læse mere om kommunen som arbejdsplads på odsherred.dk. Du kan læse mere om kommunen som område på visitodsherred.dk og geoparkodsherred.dk.

Centret

Sekretariatet ligger i Center for Organisation, som er en af to stabscentre i kommunen. Det andet er Center for Økonomi og Ejendomme. Ud over Jurateamet består centret af afdelingen HR, Løn og Personalejura, afdelingen Digitalisering og IT, af Kommunikationsteamet og af Sekretariatet. I alt er vi ca. 60 ansatte, som alle har hjemme på rådhuset i Højby.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odsherred Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: http://www.odsherred.dk/job/ledige-job?hr=show-job/163185&linkref=136068&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5909107

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet