Socialrådgiver/formidler søges til faglige udfordringer og fleksibelt arbejdsliv

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Socialrådgiver/-formidler til myndighedsområdet på det specialiserede voksenområde

Vi søger en socialrådgiver/-formidler, som er interesseret i at arbejde inden for det specialiserede voksenområde, og som har en særlig interesse i arbejdet med at skabe helhedsorienterede og målrettede rehabiliteringsforløb for den enkelte borger.

Myndighed, handicap og psykiatri er en del af Center for Social og Arbejdsmarked, der udover myndighedsafdelinger på både jobcenter- og socialområdet består af flere udfører-enheder.

Vi er 13 medarbejdere med forskellige relevante uddannelser, og vi varetager myndighedsopgaven efter bestemmelserne i Lov om Social Service §§ 85 til 110.

Vores målgruppe er voksne over 18 år med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Endvidere kan psykiatriske tillægsproblematikker forekomme.

Vi har en høj faglighed og arbejder med afsæt i VUM og har fokus på den rette indsats til den enkelte borgere.

Vi arbejder efter en rehabiliterende recoveryorienteret indsats, som bidrager til at sikre en koordineret, tidsbestemt, sammenhængende og målrettet samarbejdsproces med borgeren.

Vi tror på, at borgerne kan udvikle sig, og vi tager afsæt i den enkelte borgers ressourcer og aktive medvirken.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af:

 • Systematisk sagsbehandling og dokumentation med afsæt i VUM, rehabiliterende og recovery-orienterede arbejdsgange og procedurer.
 • Vurdering af støttebehov jf. Serviceloven og de politisk besluttede rammer i Odsherred Kommune.
 • Tilrettelæggelse af en rehabiliterende, helhedsorienteret og koordineret indsats i samarbejde med borgere, pårørende samt interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Sparring og faglig feedback i teamet omkring borgerforløb. Vi kvalificerer vores udredninger og afgørelser i teamet.
 • Råd og vejledning inden for Servicelovens rammer.
 • I opgaveløsningen vægtes systematik, dokumentation og skriftlighed samt et godt indblik i den gældende lovgivning.

Faglige og personlige kompetencer

Vi forventer, at du:

 • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • vil bidrage positivt til vidensdeling, sparring og udvikling internt i afdelingen.
 • har kendskab til målgruppen og møder borgerne med respekt og indlevelse.
 • er struktureret, systematisk og metodisk i din tilgang. Du tænker og arbejder rehabiliterende.
 • kan arbejde selvstændigt og samtidig være en aktiv spiller i et team og fremme det gode samarbejde.
 • har gode kommunikationsevner, mundtligt såvel som skriftligt og vægter dokumentation.
 • er fagligt og personligt stærk i myndighedsrollen.
 • trives i en til tider uforudsigelig hverdag og i arbejdet med komplekse forløb.
 • har fokus på muligheder og ressourcer.
 • har et godt humør, et positivt menneskesyn og bidrager aktivt til et godt arbejdsklima


Vi tilbyder:

 • et job, hvor du medvirker til at gøre en positiv forskel i borgerens liv.
 • et job, hvor du har mulighed for indflydelse og et stort ansvar i forhold til beslutninger i den enkelte sag.
 • en attraktiv og ambitiøs arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger.
 • en udfordrende hverdag i et anerkendende og uformelt miljø.
 • et dynamisk samarbejde med borgere, pårørende, institutioner og øvrige samarbejdspartnere.
 • et tværfagligt samarbejde og en stor berøringsflade såvel internt som eksternt.
 • systematisk introduktion og oplæring
 • et job med faglig sparring samt mulighed for fortsat personlig og faglig udvikling.
 • En arbejdsplads med fokus på det fleksible arbejdsliv.

Afdelingen er placeret på rådhuset i Højby, sammen med en række andre administrative enheder i Odsherred Kommune.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Stillingen er på 37 timer om ugen. Forventet tiltrædelse 1. oktober 2023 eller efter nærmere aftale.

Denne stilling er omfattet af Odsherred Kommunes aftale om fleksibelarbejdstid, som bl.a. betyder, at vi har lukket for offentligheden om fredagen - og med øget tilgængelighed de øvrige 4 dage. Vi organiserer os i teams, og du vil (med meget få undtagelser) f.eks. have mulighed for at tilrettelægge din arbejdstid på ugens første fire dage, eller på 5 dage.

Det er en del af Odsherred Kommunes ansættelsespolitik at fremme mangfoldigheden, og vi opfordrer derfor alle kvalificerede uanset køn, alder, religion, etnisk oprindelse etc. til at søge stillingen.

Praktisk information:
Ansøgning samt CV indsendes via det elektroniske link på kommunens hjemmeside senest den 28. april 2024 kl.12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 29. april 2024.

Referencer og straffeattest indhentes i forbidelse med ansættelse.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Odsherred Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odsherred Kommune, Nyvej, 4573 Højby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032708

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet